wersja do wydruku Arkadiusz Sip 27.08.2019 10:07

S E S J A RADY MIEJSKIEJ - 4 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27

O G Ł O S Z E N I E

S E S J A

 

RADY MIEJSKIEJ

KUDOWY – ZDROJU

 

odbędzie się w dniu 4 września  2019 r. o godz. 1400  w sali narad  Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
 1. nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Kudowie-Zdroju,
 2.  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
 4. zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
 5.  zmiany uchwały Nr X/65/19 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019r.  w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
 1. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu nr X/19 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.06.2019 r.
 3. Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
 7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

                                      

 

Projekty uchwał do sesji 04-09-2019 r.

 

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:S E S J A RADY MIEJSKIEJ - 4 września 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2019 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż