Kudowa-Zdrój, dnia 21 czerwca 2019 r.

Gmina Kudowa-Zdrój                                                  

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdrój

 

Nr sprawy: IR.271.12.2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986), Gmina Kudowa-Zdrój, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju., zostało unieważnione.

UZASADNIENIE PRAWNE

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęły żadne oferty.

 

Zamawiający 

Burmistrz

Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.12.2019 z dnia 21.06.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:24.06.2019 09:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:24.06.2019 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 58