Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.9.2019

Kudowa-Zdrój, 23.04.2019 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08.04.2019 pod numerem 534653-N-2019.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 23.04.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 2 083 769,08 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, którą/e parafowano i oznaczono następującymi numerami:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

RENATA KRĘŻEL FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL”,

Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

2 368 048,20

2019-12-31

60

30 dni

2

NOWE TECHNOLOGIE
Wojciech Aftanas, Myśliszów 3,
58-262 Ostrzeszowice

3 378 000, 00

2019-12-31

60

30 dni

 

 

 

Wyk. w 1 egz.

 

BURMISTRZ

 

ANETA POTOCZNA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT IR.271.9.2019 z dnia 23.04.2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:23.04.2019 16:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:24.04.2019 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 141