Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.7.2019

Kudowa -Zdrój, 29.03.2019 

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi do wniosków nr 1-4 z dni 22, 26, 28-03-2019 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19-03-2019r. pod numerem 527264-N-2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z wpłynięciem wniosków/zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej, Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pełna treść wyjaśnień i odpowiedzi do ww. wniosków w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia i odpowiedzi do wniosków nr 1-4. ZP.271.7.2018 z dnia 29-03-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.03.2019 14:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.03.2019 14:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 66