Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.4.2019

Kudowa-Zdrój, 18.03.2019r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie Art. 92. ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2019 pod numerem 518633-N-2019

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania
zgodnie z art. Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.)

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.4.2019 z dnia 18.03.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:18.03.2019 13:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:18.03.2019 13:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 58