wersja do wydruku Arkadiusz Sip 12.02.2019 13:16

OGŁOSZENIE przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszalnego nr 8, położonego w budynku mieszkalnym na drugim piętrze, składającego się z pokoju, kuchni, o łącznej powierzchni 12,30 m2 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 3,43%, przy ul.1 Maja 5

Kudowa-Zdrój 12.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

 na  sprzedaż    lokalu  mieszalnego  nr 8,  położonego  w budynku  mieszkalnym na  drugim  piętrze, składającego się  z  pokoju, kuchni,  o  łącznej powierzchni  12,30 m2 wraz  ze sprzedażą udziału w  prawie  własności nieruchomości gruntowej w wysokości 3,43%, przy ul.1 Maja 5,  w  obrębie  Stary Zdrój, Gmina  Kudowa-Zdrój działka  numer 171/1 Am-8 o  pow. 589 m2, księga wieczysta nr SW1K/00048728/6.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony  w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie centralne, grzejnik żeliwny, rury stalowe, kocioł gazowy w budynku. Lokal do remontu, wc wspólne  na korytarzu.

 

CENA WYWOŁAWCZA  15 317,00 zł

 

w tym  cena  lokalu 13 400,00 zł, cena  udziału w  prawie  własności 1 917,00 zł (podlega  opodatkowaniu podatkiem VAT23%)

 

                   Przetarg odbędzie się    22.03.2019 r.  o godz. 10.30.  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej   w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  18.03.2019 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez  Nabywcę ustala się  nie  później  niż  05.04.2019 r.

Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

           

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

 

            Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

           

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszalnego nr 8, położonego w budynku mieszkalnym na drugim piętrze, składającego się z pokoju, kuchni, o łącznej powierzchni 12,30 m2 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 3,43%, przy ul.1 Maja 5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2019 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż