Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.1.2019

Kudowa-Zdrój, 05.02.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-01-2019 r. pod numerem 502782-N-2019

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 05.02.2019  o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia:

Zamawiający, poinformował Wykonawców, że na finansowanie realizowanego w ramach niniejszego  zamówienia zadania pn.: Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju, zamierza przeznaczyć kwotę 477 000 zł brutto.

  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert wpłynęły następujące oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1.

PERTO Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski, Osłowice 43, 56-209 Jemielno

380 000,00

2019-06-21

60

30

2.

Zakład Budowlany Dawid Witsanko,
Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo

533 611,87

2019-06-21

60

30

3.

Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK”

s.c.  Maria i Jan Szarek,

ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

525 000,00

2019-06-21

60

30

4.

Roboty Ogólnobudowlane Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Gaz Jacek Adamczyk,
ul. Lutycka 28, 57-308 Kłodzko

622 971,62

2019-06-21

60

30

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.1.2019 z dnia 05.02.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:05.02.2019 13:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:05.02.2019 13:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 62