Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.6.2018

Kudowa-Zdrój, 8-01-2019 

Zawiadomienie

o unieważnieniu czynności wyboru oferty

i unieważnieniu postępowania w część nr 1 zamówienia.

Na podstawie Art. 92. ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z Art. 7. ust. 1.  Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu czynności wyboru oferty z dnia 18-12-2018 r. i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-11-2018r. pod numerem 645973-N-2018 w Część nr 1 zamówienia: pn. „Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju”

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 1 zamówienia jw. opis przedmiotu zamówienia nie zawierał jednoznacznej informacji dla Wykonawców, dotyczącej wyłączenia przez Zamawiającego z realizacji części robót zawartych w dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło sporządzenie porównywalnych ofert zgodnie z zasadą określoną w Art. 7. ust. 1.  ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE PRAWNE

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania w cz. nr 1 zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i UNIEWAŻNIENIU Cz. nr 1 POSTĘPOWANIA - ZP.271.6.2018 z dnia 08.01.2019r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:08.01.2019 15:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:08.01.2019 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 56