Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP. 271.5.2018

Kudowa-Zdrój, 16.11.2018 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-10-2018 pod numerem 637488-N-2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 16.11.2018  o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 529.534,00 zł.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert wpłynęła 1 oferta. Koperta zamknięta i opisana, którą parafowano i oznaczono numerem:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Bank Spółdzielczy w Kłodzku,

Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko

439.577,33

2027-12-31

Nie żądano

Kwartalnie

 

Burmistrz

Piotr Maziarz
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.5.2018 z dnia 16.11.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:16.11.2018 14:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:16.11.2018 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 59