Kudowa-Zdrój  08.10.2018 r.

 

                        Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż    
nieruchomości gruntowej – działki gruntu o pow. 768 m2  - oznaczonej geodezyjnie  nr 249/1, AM-15, obręb Brzozowie  w Kudowie-Zdroju

 

            Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz.1496, poz.1693), odwołuje zaplanowany na dzień 15.10.2018 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej  geodezyjnie jako dz. nr 249/1, AM-15 , obr. Brzozowie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00087510/0.
             Przetarg odwołuje się z uwagi na konieczność dokonania analizy przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości dla celów publicznych. Do  chwili ogłoszenia przetargu OSP w Brzozowiu nie zgłaszała do Urzędu Miasta zapotrzebowania na korzystanie z przedmiotowej nieruchomości. Analiza konieczności zmiany przeznaczenia działki nr 249/1, AM-15 w obrębie Brzozowie, będzie wymagała uzgodnienia stanowiska z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowiu.  

        Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń  tut. Urzędu.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działkui gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 AM-15 obręb Brzozowie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.10.2018 12:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.10.2018 12:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 87