Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.06.2018r.

O G Ł O S Z E N I E
S E S J A  RADY MIEJSKIEJ
KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku  o godz. 1400  w sali  narad  Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr XLV/18 z dnia 25.04.2018 r., nr XLVI/18 z dnia 28.05.2018r. i nr XLVII/18 z dnia 12.06.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2018 rok,
c)    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok,
d)    zmiany  uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju
e)    zmiany uchwały nr XLIV/282/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
f)    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.06.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2018 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż