Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługową w drodze przetargowej

Kudowa-Zdrój 17-05-2018 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, wykaz nr 14/2018 dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługową w drodze bezprzetargowej.
W/w wykaz będzie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 17-05-2018 r. do 07-06-2018 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługową w drodze przetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2018 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż