Statut Gminy

 

 

UCHWAŁA  NR VI/21/07

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju

z dnia 31 stycznia 2007 roku

 w sprawie: Statutu Gminy Kudowa Zdrój

 

 Na podstawie art.3 ust.1, art.22 ust.1, art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

STATUT GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

 

 

 • Rozdział I - Postanowienia ogólne    >>>>
 • Rozdział II - Gmina   >>>>
 • Rozdział III - Organizacja wewnetrzna Rady   >>>>
 • Rozdział IV - Tryb pracy Rady   >>>>
  1. Sesje Rady
  2. Przygotowanie sesji
  3. Uchwały
  4. Procedura głosowania
  5. Komisje Rady
  6. Radni
  7. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego
 • Rozdział V - Zasady i tryb działania komisji Rewizyjnej   >>>>
  1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
  2. Zasady kontroli
  3. Tryb kontroli
  4. Protokoły kontroli
  5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
 • Rozdział VI - Zasady Działania Klubów Radnych   >>>>
 • Rozdział VII - Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady i Komisji    >>>>
 • Rozdział VIII - Gminne jednostki organizacyjne    >>>>

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2008 20:03