Marek Kot 17.10.2016 13:28

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZP.271.7.2016 z dnia. 17-10-2016

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

ZP.271.7.2016

Kudowa Zdrój, dnia 17.10.2016r.

Kudowa-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 324184-2016
Data: 14/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. Zdrojowa  24, 57350   Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 748 661 926, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (url): www.kudowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.3.
 

W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - nie
 

W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - TAK

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2016r

 

Kierownik zamawiającego

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZP.271.7.2016 z dnia. 17-10-2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2016 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.10.2016 13:28Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)